WereldOuders

Wereldwijd leven miljoenen kinderen op straat, vooral in Latijns Amerika. WereldOuders biedt structurele hulp aan thuisloze kinderen in dit deel van de wereld. Zij worden liefdevol opgenomen in familiehuizen waar ze ook scholing en een opleiding krijgen. Zo hebben zij kans op een toekomst waarmee ze zichzelf en hun omgeving versterken. WereldOuders is voortdurend op zoek naar vrienden en donateurs om te betrekken bij haar werk. Bourne werkt samen met hen aan het versterken van het merk en de naamsbekendheid.

WereldOuders lanceert eigen magazine

08.12.17

WereldOuders wordt volwassen. Bij een volwassen organisatie hoort een volwaardig relatiemagazine. Vanaf nu ontvangen donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden elk kwartaal dit magazine. Het blad besteedt aandacht aan de verschillende landen waarin WereldOuders actief is, haar visie en de thuisloze kinderen in Latijns-Amerika om wie het allemaal draait. Bourne is verantwoordelijk voor de realisatie van het magazine, van concept t/m ontwikkeling. We verzorgen het design en schrijven de teksten, dat laatste in samenwerking met Danielle Hartemink.

Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Magazine-WereldOuders-Concept-Design-Copy
Bourne-Design-Amsterdam-Bureau-Magazine-WereldOuders-Concept-Design-Copy

Pleidooi voor Haïti, pleidooi voor WereldOuders

12.10.17

Barbara was op uitnodiging van onze opdrachtgever WereldOuders in Haïti. Cité Soleil, de sloppenwijk van Port-au-Prince, is een van de meest gewelddadige en armoedige plekken op aarde. Een plek zonder riolering, zonder schoon water en zonder afvalvoorziening. Een plek waar gangs elkaar en wie in de buurt is gewetenloos vermoorden. Waar mensen zich niet veilig voelen in hun eigen woning, voor zover je van een woning kunt spreken. Een plek waar drugs en honger heersen. Een plek zonder toekomst, genegeerd door de eigen regering en de internationale gemeenschap. Een uitzichtloze situatie, lijkt het. Maar er is een glimpje hoop.

WereldOuders is hier sinds 1987 actief. Zij werft fondsen voor de internationale organisatie NPH. Wat zij gedaan krijgen in Port-au-Prince en omgeving is ongelooflijk indrukwekkend. Thuisloze kinderen uit de sloppenwijken worden opgenomen in familiehuizen, waar zij liefdevol worden verzorgd, waar zij naar school gaan en waar medische zorg is.Waar zij veilig op kunnen groeien, weer leren lachen en echt een toekomst hebben (veel van de kinderen gaan na de middelbare studeren). In de loop der jaren is de hulp uitgebreid naar kinderen die wel bij hun familie kunnen wonen; ook zij kunnen naar school en krijgen daar in elk geval één voedzame maaltijd per dag.

In Cité Soleil bouwt WereldOuders bovendien eenvoudige bakstenen woningen, die families veiligheid bieden tegen het geweld in de buurt. Het heeft Barbara enorm aangegrepen wat ze heeft gezien in Haïti. De ellende maar ook de hoop die WereldOuders/NPH biedt aan inmiddels zo’n 3.000 kinderen – een aantal dat blijft groeien. Wat de overheid laat liggen, pakken zij op. Maar daar is geld voor nodig. En dus vragen we jullie om te helpen. Op www.wereldouders.nl kun je eenmalig doneren of voor 350 euro per jaar sponsor worden van een kind of een familiehuis. We kunnen je zeggen dat het geld op de goede plek terecht komt en ongelooflijk goed besteed wordt.

WereldOuders lanceert nieuwe huisstijl met website

WereldOuders heeft Bourne gevraagd een website te ontwikkelen in de nieuwe huisstijl. We ontwerpen een site met een onderscheidende boodschap omdat hij niet focust op ‘zielige kindjes in arme landen’ maar juist op vrolijke kinderen, die zich gesteund en gesterkt voelen in de familiehuizen van WereldOuders in Latijns-Amerika.

Minstens zo belangrijk is daarnaast dat de urgentie van het werk wel duidelijk blijft: om thuisloze kinderen te kunnen blijven helpen, zijn donaties onmisbaar.

Het moet bezoekers aan de site dan ook zeer gemakkelijk worden gemaakt om de organisatie te steunen met een eenmalige of structurele bijdrage.

Het resultaat is een vrolijke maar professionele site met een duidelijke call-to-action en een schat aan beelden en verhalen die de relevantie en impact van WereldOuders tonen. Met de lancering van de site introduceert de organisatie ook haar nieuwe visuele identiteit.

Bourne-Design-Bureau-Amsterdam-WereldOuders-website-web design

Design pitch voor een nieuwe huisstijl

Bourne werkt met WereldOuders aan een scherpe positionering en profilering van deze ontwikkelingsorganisatie. Dan is een passende en mooie huisstijl enorm belangrijk. Potentiële donateurs vallen immers, naast een goed verhaal, ook op een aansprekende visuele identeit. WereldOuders vraagt Bourne om een pitch te organiseren onder drie bureaus. Witvorm, Mark Ontwerpt en Studio Teekens zijn zo cool hier vrijblijvend aan mee te werken.

De resultaten presenteren we aan het bestuur van WereldOuders. Ze zijn onder de indruk van het geleverde werk maar kiezen uiteindelijk unaniem voor het design van Witvorm, dat je hiernaast ziet. Met dit nieuwe logo en deze nieuwe huisstijl is WereldOuders klaar voor de toekomst. We willen jullie ook de overige voorstellen niet onthouden. Die zie je hieronder, met veel dank aan de ontwerpers.

Slimme communicatiestrategie voor WereldOuders

WereldOuders, de organisatie die structurele hulp biedt aan thuisloze kinderen in Latijns Amerika, is voortdurend op zoek naar vrienden en donateurs om te betrekken bij haar werk. Bourne begeleidt samen met Oukje Bizot het positioneringstraject van de organisatie en stelt een communicatiestrategie op om het merk WereldOuders en de naamsbekendheid verder te versterken.

Uitgangspunt van de strategie is om slim om te gaan met beperkte financiële middelen. Veel aandacht dus voor het creëren van ambassadeurs, het belonen van loyaliteit, mond-op-mond reclame, social media en PR.

De aangescherpte positionering vormt tevens het vertrekpunt voor een nieuwe huisstijl van de organisatie.

Bourne-Design-Amsterdam-WereldOuders-Identiteit-Positionering